Zgodnie z danymi GUS z 2016 roku, z wód wodociągowych w Polsce korzysta aż osiemdziesiąt pięć procent gospodarstw domowych. Oznacza to zatem, że pozostałe, korzystające z własnych ujęć, są one narażone na szkodliwe działanie azotynów i azotanów obecnych w wodzie. Pomimo że nie zawsze muszą one występować w wodach pitnych, to jednak warto wiedzieć, jak – w razie konieczności – pozbyć się tychże związków ze studni głębinowej.

Azotyny i azotany w wodzie: skąd się biorą?

Azotany oraz azotyny w wodzie występują przede wszystkim z powodu procesów mineralizacji materii organicznej. Są również związane z procesami nitryfikacji. Wysokie stężenie tych dwóch składników można zauważyć przede wszystkim na terenach rolniczych oraz w gospodarstwach domowych, które znajdują się blisko pól. Dlaczego? Otóż, wszystko to ma związek ze stosowaniem nawozów. Rzeczone nawozy sztuczne posiadają w swoim składzie oba te związki, które wchłaniają się w coraz głębsze warstwy ziemi, a następnie przenikają do wód głębinowych.

Sposoby pozbycia się azotanów i azotynów z wody

Istnieje wiele sposobów, które są stosowane w celu usunięcia z wody azotanów oraz azotynów. Wśród nich najbardziej popularne i najbardziej skuteczne są: wymiana jonowa, odwrócona osmoza oraz metody biologiczne.

Wymiana jonowa

Do usunięcia azotynów i azotanów z wody dochodzi z pomocą redukcji stężenia jonów azotanowych, przeprowadzanej na żywicy jonowymiennej. Oprócz nich, z wody usuwa się także siarczany, a stężenie zarówno azotanów, jak i azotynów zmniejsza się do dopuszczalnej normy.

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza pozwala pozbyć się wspomnianych substancji za sprawą zatrzymania ich z innymi składnikami wody. W domach można zastosować osmozę kuchenną. Rozwiązanie to jednak nie jest stosowane na terenie całego domu, ponieważ nie jest to opłacalne.

Metody biologiczne

Metoda biologiczna wykorzystuje złoża filtracyjne na powierzchni, na której rozwijają się bakterie. Pozwala to przekształcić azotany w azotan wolny, nieszkodliwy dla zdrowia człowieka, a także zwierząt.

Widzisz, że azotany i azotyny w wodzie to nic dobrego, ale można się ich pozbyć. Przeczytaj więcej na ten temat w artykule eksperckim https://www.zestudni.pl/blog/szokujace-fakty-o-azotanach-w-wodzie/.