Sprawne działanie układów grzewczych oraz różnego rodzaju kotłów, w dużym stopniu zależy od jakości wykorzystywanej wody przemysłowej. Wraz z jej stanem zmienia się efektywność oraz maksymalna wydajność określonych urządzeń czy instalacji. Obecność procesów korozyjnych czy osadzanie się kamienia w układach znacząco zwiększa awaryjność, co może prowadzić do realnych strat finansowych. Rozwiązaniem tych problemów jest wdrożenie rozwiązań oferowanych przez firmę Transhelsa, pozwalających na skuteczne kondycjonowanie wody przeznaczonej do celów przemysłowych.

Kondycjonowanie wody przemysłowej

Aby uniknąć problemów wynikających z braku optymalnych warunków wodnych, konieczne jest zastosowanie innowacyjnych technologii. Pozwalają one na przeprowadzanie procesów technologicznych, które zapobiegają osadzaniu się kamienia oraz powstawaniu korozji. Kondycjonowanie wody odbywa się zarówno poprzez zastosowanie określonych rozwiązań dedykowanych dla poszczególnych instalacji, jak i kompleksowych programów dla całego układu wodnego zamkniętego czy kotła do produkcji pary. Kondycjonowanie wody pod wieloma względami różni się od innych dziedzin inżynierii. Wymaga zaangażowania niezwykłej różnorodności specjalistów, w tym inżyniera chemicznego, mechanicznego, antykorozyjnego oraz sanitarnego, a także mikrobiologa, fizykochemika i bakteriologa. Kompleksową obsługę w tym zakresie oferuje firma Transhelsa, zajmująca się sprzedażą i wdrażaniem produktów przeznaczonych do kondycjonowania wody przemysłowej.

Zewnętrzna ochrona kotłów parowych

Obróbka zewnętrzna zwykle wymaga użycia sprzętu, który może obejmować gorące lub zimne wapniowo-sodowe środki zmiękczające, zeolit oraz inne układy wymiany jonowej, a także odgazowywacze, filtry, klarownie, urządzenia stosowane w celu zmniejszenia twardości i zasadowości, eliminacji rozpuszczonego tlenu i usuwania zawieszonych ciał stałych. Bez względu na czystość wody zapewnianej przez takie urządzenia, wymagane są dodatkowe zabiegi chemiczne. Dzięki temu kotły parowe będą całkowicie zabezpieczone przed kamieniem, korozją oraz wieloma innymi potencjalnymi źródłami problemów. Firma Transhelsa posiada w swojej ofercie liczne rozwiązania, które są w stanie zapewnić kompleksową ochronę w układzie kotłowym.

Wewnętrzne zabezpieczenie układu kotłowego

W systemach wody kotłowej celem obróbki wewnętrznej jest usuwanie kamienia kotłowego oraz powstrzymanie działania korozyjnego. Może być również konieczne zastosowanie wewnętrznej obróbki chemicznej, aby zapobiec korozji powrotnej spowodowanej przez rozpuszczone gazy uwolnione w układzie kotła. Wewnętrzna obróbka chemiczna stosowana jest również w systemach wody chłodniczej, w celu zapobiegania powstawaniu kamienia i korozji, a także w warunkach spowodowanych przez wzrost biologiczny. Właściwe zastosowanie obróbki wewnętrznej skutkuje lepszym przekazywaniem ciepła przez wyeliminowanie tych osadów. Zdarzają się również przypadki, w których wewnętrzna obróbka chemiczna jest stosowana w rozwiązywaniu konkretnych problemów z wodą innych niż w kotłach i systemach chłodniczych.

Jeśli interesuje Cię kondycjonowanie wody przemysłowej to zapraszamy do nas.